Oppdatert 12/8/22
okt: 7
Nov: 4,11,12,18,19,25,26
DeC: 2,3,9,10,16,27,28,29,30,31