Oppdatert 26/6/22
Juli:1,7,14,22,23,24,27,28,29,30,31
Aug:1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12
sept:2,9,16,23
okt: 7,15,16,21,22,28,29
Nov: 4,11,12,18,19,25,26
DeC: 2,3,9,10,17,18,